Danışmanlık

SUNULAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ve PROFESYONEL SERVİSLER

Adı her ne kadar “iş danışmanlığı” olarak anılsa da verdiğim danışmanlık hizmetleri, benim için “iş doktorluğu” denilebilecek bir anlayışla sunduğum hizmetler. Tüm süreç, tıpkı bir medikal doktorun hastasının şikâyetlerini dinleyip, onu muayene edip hastalığına teşhis koyması ve ardından tedavi sürecini başlatıp takip etmesi gibi ilerliyor. İşletmelerde ise iş danışmanlığı için esas olan, ihtiyaçları ve çözülmek istenen sorunları doğru bir şekilde anlayabilmek ve teşhisi doğru koyabilmek. Ardından firmanın kendi kendisinin doktoru olabilmesine, kendi ayakları üzerinde sapasağlam şekilde durup, gelecekte benzer sorunlarla karşılaştığında kendi başının çaresine bakabilmesine imkân sağlayacak yetkinlikleri kazanmasına alan açabilmek çok önemli. Bu süreç boyunca koçluk, mentorluk, danışmanlık ve öğrenmeyi sağlayacak metotlar/oyunlar tasarlamak “iş doktorluğu”nun olmazsa olmaz metotları.

İş Danışmanlığı Hizmeti Verilen Firmalar ve Girişimler:

– Küçük ve Orta Ölçekli Teknoloji/Yazılım/Bilişim Firmaları
– Küçük ve Orta Ölçekli Teknoloji Girişimleri
– Küçük ve Orta Ölçekli Girişimler

Danışmanlık Hizmetleri Kategorileri ve Kapsamları:

1. İş Danışmanlığı: Başarılı bir işletme olmak ve bunu devam ettirebilmek için şirket içinde bilgi akışının nasıl sağlanması, kararların nasıl alınacağı, neyi yapıp neyi yapmamaya nasıl karar verileceği, şirketin değerleri gibi konular da baz alınarak sunulabilecek danışmanlık hizmetleri:

– Şirket Kültürü ve İş Prensipleri: İlke ve Değer Bazlı Yönetim
– İş Süreçleri Analizi, İyileştirilmesi ve Yönetimi
– Müşteri ve Hedef Odaklı Yönetim Prensipleri
– Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme, Ekosistem Geliştirme Prensipleri

2. Şirkete Özel Eğitimlerin Tasarlanması: Şirketin profesyonel servisler kapsamında ihtiyaç analizi yapılıp, durum haritası çıkarıldıktan sonra, gerekli görülen eğitimlerin kurum özelinde öğrenim deneyimi kazandıracak şekilde tasarlanması.

3. Liderlik Geliştirme Odaklı Mentorluk ve Koçluk: Yeni girişimler ve küçük çaplı startup firmaları başta olmak üzere, danışmanlık hizmetleri için odak olarak belirlenmiş firmalarda “liderlik etme ve lider yetiştirme” potansiyelleri üzerinde çalışılması.