Danışmanlık

SUNULAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ve PROFESYONEL SERVİSLER

Adı her ne kadar “iş danışmanlığı” olarak anılsa da verdiğim danışmanlık hizmetleri, benim için “iş doktorluğu” denilebilecek bir anlayışla sunduğum hizmetler. Tüm süreç, tıpkı bir medikal doktorun hastasının şikâyetlerini dinleyip, onu muayene edip hastalığına teşhis koyması ve ardından tedavi sürecini başlatıp takip etmesi gibi ilerliyor. İşletmelerde ise iş danışmanlığı için esas olan, ihtiyaçları ve çözülmek istenen sorunları doğru bir şekilde anlayabilmek ve teşhisi doğru koyabilmek. Ardından firmanın kendi kendisinin doktoru olabilmesine, kendi ayakları üzerinde sapasağlam şekilde durup, gelecekte benzer sorunlarla karşılaştığında kendi başının çaresine bakabilmesine imkân sağlayacak yetkinlikleri kazanmasına alan açabilmek çok önemli. Bu süreç boyunca koçluk, mentorluk, danışmanlık ve öğrenmeyi sağlayacak metotlar/oyunlar tasarlamak “iş doktorluğu”nun olmazsa olmaz metotları.

İş Danışmanlığı Hizmeti Verilen Firma/Girişim Kategorileri:

– Küçük ve Orta Ölçekli Teknoloji/Yazılım/Bilişim Firmaları
– Girişimciler/Girişimler/Startuplar
– Kurumsal Firmalar

Danışmanlık Hizmetlerinin Kapsamı:

1. İş Danışmanlığı: Yönetimde etkinlik ve etkililik baz alınarak sunulabilecek danışmanlık hizmetleri:

– Şirket Kültürü ve İş Prensipleri: İlke ve Değer Bazlı Yönetim

– İş Süreçleri Analizi, İyileştirilmesi ve Yönetimi
– Müşteri ve Hedef Odaklı Yönetim Prensipleri
– Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme, Ekosistem Geliştirme Prensipleri

– Şirketiçi Yaratıcılık, Girişimci Bireyler/Takımların Teşvik ve Yönetimi

2. Şirkete Özel Eğitimlerin Tasarlanması: Şirketin profesyonel servisler kapsamında ihtiyaç analizi yapılıp, durum haritası çıkarıldıktan sonra, gerekli görülen eğitimlerin kurum özelinde öğrenim deneyimi kazandıracak şekilde tasarlanması.

3. Liderlik Geliştirme Odaklı Mentorluk ve Koçluk: Bireysel alanda kişilerin kendi kendilerine “liderlik etme”, kurumsal alanda ise şirket yöneticileri, takım yöneticileri için gerek “liderlik etme” gerekse “lider yetiştirme” potansiyelleri üzerinde çalışılması.