Blog

İçimizdeki Hazinelere Yolculuk

Koçluk Üzerine Yazılar – I

KOÇLUK NEDİR? NE DEĞİLDİR?

Son yıllarda Koçluk Mesleği artık ülkemizde de adından çok bahsedilir bir konuma geldi. Önceleri çoğunlukla insan kaynakları departmanları aracılığıyla kurumların üst düzey yöneticileri için aldıkları bir hizmet iken, bugün birçok sivil toplum kuruluşu da dahil olmak üzere, bireylerin de bu hizmeti almak için araştırmalar yapıp nitelikli Koçları arıyor olmaları olağan hale gelmeye başladı.

Ancak bilinirliği ve talep edilirliği her geçen gün artan bu mesleğin mensupları olarak bizler, hala “Koç ve Koçluk” kavramlarının kafalarda tam oturmadığını, başka mesleklerle kolaylıkla karıştırılabildiğini görüyoruz, yaşıyoruz. Bu nedenle Koçluk Mesleğinin bir mensubu olarak blog yazılarımda bu konulara da değinmenin faydalı ve yerinde olacağını düşündüm. Konuyla ilgili ilk yazımı da “Koç Kimdir? Koçluk Nedir? Ne Değildir?” üzerine yazmak istedim.

İşin teknik ve bilimsel tarafları bir tarafa, öncelikle bir Koç, insanın kendi içindeki muhteşem kaynakların varlığına, bunları kullanıp mucizeler yaratabileceğine, olumlu niyetlerle çok büyük dönüşümler gerçekleştirebileceğine inanır ve bu inancı sayesinde koçluk alan kişiye, onun uyanıp farkındalık yaşamasını sağlayan süreçleri deneyimletebilir. Böylelikle her koçluk seansında metodlu bir şekilde deneyimlenen farkındalıklar kişinin kendine olan güvenini artırıp içindeki inanç tohumlarını yeşertmeye başlar. Bu süreç koçluk alan kişide ilham oluşturmayı, onu derin düşündürmeyi, sonsuz olasılıklar arasından seçim yapıp bu seçimleriyle uyumlandırmayı sağlayan çok güçlü ve derin bir yaratıcılığı içerir.

Koçluk seansları koçluk alan kişi için bir eğitim süreci değildir. Koç – Müşteri ilişkisinde ne öğretmen vardır, ne de öğrenci. Bu süreç bir terapi süreci de değildir, danışmanlık da. Ancak öyle bereketli ve sihirli bir yolculuktur ki kaybedeni yoktur. Müşteri yaşadığı farkındalıklarla, ona sorulan sorulara verdiği veya bulduğu cevaplarla, deneyimlediği süreç boyunca “Koç”una da birçok şey deneyimletir. Her seans Koç için de sihirli bir yolculuktur aslında, gidilen yol onun yolu olmasa da.

Koç, koçluk süreci boyunca gücünü, ilhamını çözüm odaklı metodları uygulayabilmesinin altında yatan prensiplerden alır. Bu prensipler, her insanın tam ve bütün olduğuna inanan, insana tam anlamıyla güvenmeye ve değer vermeye dayalı temeller üzerinde kuruludur. Koç, bu bakış açısıyla kendine, müşterisine ve insanoğluna olan inancıyla yolunda emin adımlarla yürür. Hayatta bir insanın karşısına çıkan tüm seçeneklerden, o anda kendisi için en iyi seçimi yapabileceğine inanan bir koç, bu prensiple koçluk sürecinde müşterisine ve onun seçim gücüne olan inancıyla emin bir şekilde ilerler. Bu nedenle aslında hiç kimse için “Ah! Keşke!” diye bir sızlanma doğru değildir. O an için o kişi için seçilebilecek en iyi yol seçilmiştir, ne bir eksik, ne de bir fazla. Ancak burada alınabilecek dersler, gelişim potansiyelleri ve “daha başka neler olabilir?” sorusuna cevaplar vardır.

Bir sonraki yazımda Koçluk Sürecinin Nasıl Bir Deneyim olduğundan bahsedeceğim.

Görüşünceye kadar sevgi ve sağlıkla kalın =)