Blog

İçimizdeki Hazinelere Yolculuk

Koçluk Üzerine Yazılar – III

KOÇLUK KARŞILIKLI GÜVEN İLİŞKİSİDİR

Bu yazı dizisine ait bir önceki yazımda, koçluk sürecinde kendine güven duygusunun oluştuğundan, kişi kendine güvendikçe eyleme geçmesinin kolaylaştığından ve ardından başarının geldiğinden bahsetmiştim.

Koçluk sürecinde kişinin kendine güveninin oluşmasında, Koç tarafından uygulanan metodların ve bunların doğru şekilde uygulanmasının önemi büyüktür. Ancak Koçluk, belli metodlara göre hareket etmeyi gerektirdiği kadar herşeyden önce karşılıklı bir güven ilişkisidir. Güven ilişkisi olduğu için gizlilik esastır. Güven yoksa sağlıklı bir seans yaşanması pek mümkün değildir. Kişiye ve sahip olduğu kaynaklara  saygı, kişinin vizyonuna saygı esastır. Bu nedenle koçluk süreci, aynı zamanda karşılıklı bir saygı ve nezaket ilişkisidir.

Koçta kişinin hikayesinin özeline dair bir merak yoktur, ama koç bir o kadar da meraklıdır aslında. Kişinin hikayesinin nedenleri ile ilgilenmez, onun için önemli olan, özünde gideceği yolu bilen müşterisini uyguladığı metodlar ve güçlü soru sorma teknikleri ile yolda tutabilmektir. Bu merakla sorularını sorar.

Koçuna güvenmeyen bir müşteri seansa kendini veremez, uyum bozulur ve seans sekteye uğrar. Güven esasına dayalı bir süreç olduğu için, bu tarz bir ilişki tesis edilemediği takdirde ne koçluk alınabilir, ne de verilebilir. Oysa kişi seansa kendini bırakabildiği anda ve koçu ile arasındaki uyum düzeyi yüksek olduğunda yaşayabileceği farkındalıklar, yaratabileceği alternatifler çok daha fazla olacaktır.

Aslında her seans koçluk alan kişi ile koç arasında bir alışveriştir ve karşılıklı etkileşim sayesinde gelişme, çoğalma, artma fırsatlarını içinde barındırır. Bazı seanslarda koçluk alan hiçbir şey kazanmadığını düşünse de gerçekte bu böyle değildir. Çarklar er ya da geç bir şekilde döner ve içsel mekanizma her zaman çalışır. İstesek de istemesek de! Tüm mesele çalışan bu mekanizmayı farketmek ve süreçten en yüksek faydayı sağlayabilmek için planlı, disiplinli bir yol izlemek, tesadüf gibi gözüken olayların üzerinde düşünerek bakış açılarını genişletmektir.

Koç ve o koçtan koçluk hizmeti alan kişinin bir araya gelişi de tesadüf değildir. Koç da seans sürecinde derinleşir, yoğun ve etkili dinleme durumu koçu da bir yerlere götürebilir. Koç, koçluk süreci boyunca nötr kalarak koçluk konumunu korumaya odaklanır, diğer yandan müşterisinin koçluk görüşmesi boyunca çıktığı yolculuk, yaşadığı farkındalıklar, koç için de çok önemli farkındalıkları beraberinde getirebilir. İşte bu yüzden de kaybedeni olmaz bu yolculuğun. Burada esas olan tüm koçluk süreci boyunca koçun müşterisini etkili dinleyebilmesi, anda kalabilmesi ve güçlü sorular sorabilmesidir. Bunlar, verilen koçluk hizmetinin başarısında önemli rol oynar.

Özetle, koçluk süreci içimizdeki hazinelere doğru muhteşem bir yolculuktur. Burada “güvenmek” sihirli sözcük. O zaman yazımızı güzel bir sözle bitirelim:

“Dalda duran kuş, asla dalın kırılmasından korkmaz; çünkü onun güveni daldan değil, kendi kanatlarından gelir. – ANON.”

Her daim kendi kanatlarınıza güvenerek muhteşem yolculuklar yapmanız dileğiyle =)