Mentorluk

Nedir bu mentorluk? Bir mentora başvurmadan başarılı olamaz mıyım? Tabii ki böyle keskin bir yargıya varmak doğru olmaz. Ama şunu diyebilirim ki; güçlü ve etkili global şirketler, uzun vadeli başarılarını ölçeklenebilir büyüme stratejilerine borçlu olduklarını bilirler. Fakat bunu söylemesi kolay! Çünkü yükselen bir satış grafiği uzun soluklu bir vizyon inşa etmeyi gerektirir. Bunun için ise şirketin sahip olduğu yönetim, liderlik, sağlam bir altyapı oluşturma, pazarlama, operasyon ve kaynak dağılımı becerileri dikkatle ele alınmalıdır.

Bu açıdan bakıldığında mentorluk, ilham verici bir dönüşüm yolculuğunun en önemli temel taşlarından biridir. Bu nedenle görüşmelerde işletmeye dair ele alınacak konuların, teorisi ile pratiği, pazardaki ileri teknolojiler ve kullanımda olan endüstri teknikleri bir potada eritilerek, mentorluk hizmeti alan kişilere doğru bir tarzla sunulabilmelidir. Tabii tüm bunları sağlamanın yolu, ticaretin ve hayatın prensipleri ile teknolojinin prensiplerini iyi bağdaştırabilmekten geçiyor.

Ticari alanlara odaklanmış bir mentorluk veya işletme koçluğu, katılımcıların, uzun vadeli büyümeye dayalı bir ölçeklendirme stratejisi tasarlama ve bunu uygulama konusunda bilgi ve anlayışa kavuşabilmelerine alan açabilmektir.

Böyle bir mentorluk sürecinde uluslararası genişleme, yeni müşteriler edinme, gelir kaynakları ekleme ve marka bilinirliğini artırma yoluyla ilerlemeye teşvik esastır. Mentorluğun özünde, insan hayatına sürekli değer katabilmek, sunulan çözümleri ve faydaları maksimize edebilmek vardır.

Ayrıca mentorluk görüşmesi yapılan katılımcıların, sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden kapsamlı bir bakış kazanmalarına yönelik metotlar kullanılır. Etkili bir mentorluk sürecinde katılımcıların odaklanmak istedikleri hedef konular baz alınmak koşuluyla, yeri geldikçe şu yetkinlikler üzerinde durulur ve bunların kazanılması konusunda farkındalık yaratılmasına özen gösterilir:

  • İlgili risklerin ne zaman ölçeklendirileceğini ve değerlendirileceğini keşfetmek,
  • Hızlı büyümeyi teşvik etmek için özel bir eylem planı tasarlayabilmek,
  • Kilit iş hakkında bilgileri güncelleyebilmek, pazara hakim olabilmek,
  • Rekabetin önünde kalmak için fırsatları belirleyebilmek,
  • Daha fazla karlılığı teşvik eden liderlik taktiklerini anlayabilmek,
  • Farklı sektörlerden uluslararası liderler ve girişimcilerle deneyimlerin paylaşılmasına açık olmak, iletişim becerileri geliştirebilmek,
  • Güçlü ve zayıf yönleri tanımlayabilmek ve farkındalıklar oluşturmak.

Bu açıdan bakıldığında yöneticilerin, kurumsal liderlerin, takım liderlerinin her daim kendi kişisel ve profesyonel potansiyellerini sorgulayabilmeleri çok kıymetlidir. Mentorluk görüşmeleri bu bakış tarzını teşvik eden bir motivasyon doğurabilmeli, enerjiyi yükselten ama bir o kadar da düşündürten seanslar olmalıdır.

Hangi alanda ve hangi pozisyonda olursa olsun bir çalışan için sürekli gelişim ve daha iyiye dönüşüm sarmalı içinde, hedef odaklı iş yapış tarzları geliştirebilmek, işlerini sürdürülebilir ve ölçeklenebilir büyümeye yönlendirecek tüm araçları ve stratejik bilgileri edinebilmek çok değerlidir. Bu yaşam tarzını her daim taze tutabilmesinde alınan sağlıklı mentorluk ve işletme koçluğu hizmetlerinin de büyük katkısı vardır.

Mentorluk hizmetim hakkında detaylı bilgi almak ister misiniz?